Stäng

Varukorg

Din varukorg är tom.

Allmän integritetspolicy

Du kan hitta vår integritetspolicy i vår allmänna integritetspolicy.

Senast reviderad den: 01/04/2024

På Smartphoto värdesätter vi din integritet. För att kunna ha glädje av vår tjänst behöver vi en viss information av dig. I den här sammanfattningen av allmän sekretesspolicy kan du läsa vad vi gör med den informationen och de lagliga grunderna som detta är baserat på.

Denna "Allmänna integritetspolicy" reglerar behandlingen av dina personuppgifter av den enhet som är ansvarig för behandlingen: Smartphoto Nordic AB, med adress Kalendegatan 10F, 211 35 Malmö, Sverige, och registrerat hos Bolagsverket under nummer 556334-8100 (nedan kallat 'smartphoto').

Den här sammanfattningen av den allmänna sekretesspolicyn innehåller dina rättigheter och skyldigheter med avseende på Smartphoto och kan komma att revideras eller uppdateras. Vi råder dig därför att läsa den noggrant och att regelbundet granska den.

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

 1. Data som är relaterat till ditt Smartphotokonto: e-postadress, lösenord, för- och efternamn, preferenser, andra uppgifter som du tillhandahåller, tidigare beställningar, personliga händelser i kalenderfunktionen.
 2. Data som är relaterat till beställning och leverans av produkter: för- och efternamn, e-postadress, postadress, betalnings- och faktureringsdata.
 3. Data som är relaterat till nyhetsbrevet: e-postadress.
 4. Data relaterat till nyhetsbrevet: e-postadress: för- och efternamn, e-postadress och all innehåll i din kommunikation.
 5. Uppgifter relaterade till användningen av bilder och texter.
 6. Information angående dina preferenser när det gäller användningen av cookies.

För vilket ändamål samlar vi in och hanterar dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter i första hand för att tillhandahålla tjänster från Smartphoto (hädanefter ”Smartphototjänster”), samt för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen på Smartphotos hemsida och applikation.

Vi samlar också in och behandlar dina personuppgifter för att hålla dig informerad om nyheter, erbjudanden och kampanjer från Smartphoto.

Vilken rättslig grund använder vi för att hantera dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Överenskommelsens utförande;
 • Ditt (uttryckliga) samtycke;
 • Smartphotos berättigade intresse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer aldrig att göras tillgängliga för andra utomstående parter. Endast ett begränsat antal inom Smartphoto som behöver tillgång till dina personuppgifter i samband med leveransen av våra tjänster kommer att ha tillgång till dina uppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Om du inte vill att dina uppgifter ska sparas under dessa lagringsperioder kan du ansöka om din rätt att radera.

Vilka är dina rättigheter?

För all behandling av dina personuppgifter kan du använda följande rättigheter genom att mejla till kundservice@smartphoto.no:

 • Rätt till åtkomst: du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter som företaget lagrar och behandlar;
 • Rätt till korrigeringar(justering): du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de visar sig vara felaktiga;
 • Rätt att invända mot behandling: du kan när som helst be oss att till exempel stoppa direktmarknadsföring;
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: du har rätt att stoppa ett tidigare beviljat tillstånd för behandling;
 • Rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten (GBA): du har rätt att lämna in ett klagomål om du misstänker att dina personuppgifter inte hanteras korrekt av Smartphoto.

Du kan också använda följande rättigheter med begränsat åtagande, beroende på den rättsliga grunden för hanteringen och lagliga lagringsperioder:

 • Rätt till borttagning: du kan be företaget att radera dina personuppgifter;
 • Rätt till begränsad hantering: du kan be om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter;
 • Rätt till dataöverföring: du har rätt att begära dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format, eller i ett annat standardformat så att de är läsbara för andra personuppgiftsansvariga.

Artikel 1 - Allmän information

Din integritet är väldigt viktig för oss. Denna integritetspolicy har utarbetats för att informera dig, som besökare på smartphoto-webbplatsen eller användare av smartphoto-tjänster (hädanefter även "du" eller "din"), om hur vi behandlar dina Personuppgifter, d.v.s. all data relaterade till en identifierad eller identifierbar person (hädanefter "Personuppgifter") och hur du kan kontrollera denna information. Läs denna sekretesspolicy noggrant, eftersom den innehåller dina rättigheter och skyldigheter gentemot Smartphoto.

Den här sekretesspolicyn kan revideras regelbundet. Datumet för den sista revideringen av sekretesspolicyn nämns i början av det här dokumentet.
Personen som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter är Smartphoto Nordic AB (nedan kallat smartphoto), med adress Kalendegatan 10 F, 211 35 Malmö , Sverige, och registrerat hos Bolagsverket under nummer 556334-8100.

Insamlingen och hanteringen av personuppgifter är föremål för strikta villkor. Smartphoto agerar i enlighet med:
i. Den europeiska förordningen 2016/679 från den 27 april 2016 gällande skydd av personuppgifter; och/eller
ii. Alla (framtida) lagar i Sverige som genomför denna förordning.

Denna integritetspolicy gäller bland annat användningen av dina Personuppgifter i samband med våra smartphoto-tjänster, nämligen tjänsterna relaterade till besök på smartphoto-webbplatsen, hantering av dina personliga bilder och beställning av smartphoto-produkter.
Du är inte skyldig att dela personuppgifter med oss. Det kan dock hända att vi inte kan tillhandahålla dig de önskade tjänsterna om du väljer att inte dela dessa personuppgifter med oss.

Artikel 2 - INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1. Personuppgifter som du lämnar till oss

DataDetaljerSammanhang
Kategori 1:
Uppgifter relaterade till din användning av hemsidan utan registrering
Din IP-adress, dina inställningar som land, region, artiklar i kundvagnenGenom att besöka hemsidan och använda Smartphototjänsterna utan att skapa ett konto.
Kategori 2:
Uppgifter relaterade till ditt Smartphotokonto
Din e-postadress, lösenord, för- och efternamn, inställningar, andra uppgifter som du tillhandahåller, lagda beställningar och personliga händelser.Genom att skapa ett Smartphotokonto och fylla i ytterligare information.
Kategori 3:
Uppgifter relaterade till beställning och leverans av produkter
För- och efternamn, E-postadress, adress och betalnings- och faktureringsinformationGenom att göra en beställning på hemsidan.
Kategori 4:
Uppgifter relaterade till nyhetsbrevet, din kontakt och/eller kommunikation med oss via Smartphotos hemsida
För- och efternamn, E-postadress och innehållet i din kommunikationGenom att kontakta oss via kontaktformuläret. Genom att prenumerera på Smartphotos nyhetsbrev.
Kategori 5:
Uppgifter relaterade till användningen av bilder och texter
Personliga bilder och texterGenom att ladda upp dina egna bilder och texter i ditt smartphoto-konto.
Kategori 6:
Uppgifter som samlas in från cookies på Smartphotos hemsida
Inställningar för cookiesGenom att besöka Smartphotos hemsida eller acceptera valfria cookies, och i förekommande fall ange dina preferenser för användning av cookies på Smartphotos hemsida.

Artikel 3 – SYFTE MED HANTERINGEN

Smartphoto samlar i första hand in och behandlar dina uppgifter för att kunna erbjuda dig Smartphotos hemsida med tillhörande tjänster.
Dessutom använder vi endast dina personuppgifter för följande ändamål:

3.1. Allmänt syfte

Rättslig grundSyfte
Kategori 1:
Berättigat intresse.
För att förbättra vår hemsida i syfte att komma ihåg de inställningar du har ställt in.
Kategori 2:
Genomförandet av avtalet eller uttryckligt samtycke.
För att kunna erbjuda Smartphotos tjänster med hänsyn till ditt konto.
Kategori 3:
Genomförande av avtalet.
För att kunna erbjuda Smartphotos tjänster med hänsyn till den beställning du har gjort.
Kategori 4:
Tillåtelse.
För att kunna ge svar på dina frågor till Smartphoto.
För att hålla dig informerad om nyheter, åtgärder och kampanjer hos Smartphoto.
Detta baseras på den data som du aktivt lämnar efter dig på Smartphotos hemsida.
Kategori 5:
Genomförande av avtalet.
För att kunna erbjuda och optimera Smartphotos tjänster med hänsyn till ditt konto och dina beställningar.
Kategori 6:
Berättigat intresse eller uttryckligt samtycke.
För att komma ihåg dina inställningar när du besöker vår hemsida.

3.2. Direktmarknadsföring

Om smartphoto har erhållit dina Personuppgifter i samband med försäljning av smartphoto-produkter eller tillhandahållande av smartphoto-tjänster, kan smartphoto komma att använda dina kontaktuppgifter för att skicka annonser för liknande produkter och/eller tjänster till dig. Detta baseras på Smartphotos legitima intresse. Annat reklammaterial kommer endast att skickas till dig om du har gett ditt samtycke i förväg.

Om Smartphoto inte har erhållit dina personuppgifter i samband med försäljning av Smartphotos produkter eller tillhandahållande av Smartphotos tjänster kan Smartphoto endast använda dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte om du har gett ditt samtycke i förväg.
Smartphoto kan också vidarebefordra vissa av dina personuppgifter till sina personuppgiftsbiträden för direktmarknadsföring avseende Smartphoto och dess produkter och/eller tjänster

Du kan när som helst, konstnadsfritt och utan motivering, invända mot att få sådana e-postmeddelanden genom att klicka på knappen för avanmälan i slutet av ett kampanjmeddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@smartphoto.se

3.3. Överföring till tredje part

Smartphoto kommer aldrig att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, med undantag för:
- företag som är direkt eller indirekt kopplade till smartphoto för att utföra begärda tjänster (såsom leverans av beställda varor);
- tredje part i samband med hanteringen av din fil. Dina uppgifter kan komma att vidarebefordras till och bearbetas av mjukvaru- och molnleverantörer, finansiella partners, leverantörer eller någon annan tredje part som spelar en roll i din fil. Den aktuella listan kan erhållas enkelt på begäran via e-post.
- företag som smartphoto har ingått ett samarbete med såsom ett voucher-partnernätverk eller en recensionsplattform.

Uppgifterna som lämnas till tredje part skyddas genom lämpliga åtgärder, såsom kryptering och pseudonymisering, så att din integritet alltid skyddas, och genom att ingå behandlingsavtal vid behov.
Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera dig i förväg om det faktum att smartphoto avslöjar dina Personuppgifter till ovan nämnda parter, men du bekräftar också att detta inte är tekniskt eller kommersiellt genomförbart under alla omständigheter."

Vi vill informera dig om att vi överför dina kontaktuppgifter till Facebook och/eller Instagram för att kunna skicka dig våra Facebook och/eller Instagram annonser. Om du inte längre vill motta detta kan du avregistrera. Smartphotos användning och överföring av information genom Facebook Graph APIs (Application Programming Interfaces) och/eller Instagram Graph APIs följer användarvillkoren för Facebook/Instagram. Smartphotos användning och överföring av information som tas emot från Googles API:er till andra appar kommer att följa Googles API-tjänsters Användardatapolicy, inklusive kraven för begränsad användning.

Smartphoto kommer inte heller att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina Personuppgifter kommersiellt tillgängliga för tredje part, förutom i de fall som beskrivs ovan, eller med ditt uttryckliga förhandsgodkännande.

3.4. Lagkrav

Smartphoto kan behöva lämna ut dina personuppgifter till följd av ett domstolsbeslut eller för att följa andra obligatoriska lagar eller förordningar. Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera dig om detta i förväg, såvida detta inte är föremål för juridiska begränsningar.

Artikel 4 – HANTERINGENS VARAKTIGHET

Personuppgifterna lagras och behandlas av oss under den period som vi är juridiskt skyldiga att göra det, eller så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller för avtalsförhållandet mellan dig och smartphoto.
Du har möjlighet att när som helst sluta att använda Smartphotos tjänster och/eller radera ditt konto på Smartphotos hemsida.
Om du tar bort ditt konto får du välja om du vill spara eller ta bort vissa data. Om du vill radera dina uppgifter innebär det att du utövar din rätt till borttagning.
Om du inte utövar din rättighet till borttagning kommer dina personuppgifter att behållas under följande perioder:

- Kategori 1: Personuppgifterna från kategori 1 kommer att lagras av Smartphoto under ditt besök på hemsidan och eventuellt ytterligare 24 timmar.
- Kategori 2: Personuppgifterna från kategori 2 kommer att lagras av Smartphoto under hela kundrelationen och kommer att raderas 2 år efter avslutad kundrelation, vid borttagning av konto.
- Kategori 3: Personuppgifterna från kategori 3 kommer att lagras av Smartphoto under hela kundrelationen och kommer att raderas 2 år efter den sista beställningen du gjorde hos Smartphoto.
- Kategori 4: Personuppgifterna från kategori 4 kommer att lagras av Smartphoto och kommer att raderas 2 år efter den senaste kommunikationen med dig.
- Kategori 5: När personuppgifter i kategori 5 är en del av en produkt som du har beställt kommer dessa personuppgifter som laddas upp av dig att lagras av Smartphoto under en period på 60 dagar efter din beställning av den aktuella produkten, oavsett om du har ett konto på hemsidan eller inte.

 • Om du har ett konto på vår hemsida kommer dessa personuppgifter att lagras av Smartphoto under en period på 2 år, om du har lagrat din produkt på vår hemsida. Denna lagringsperiod förlängs med 2 år efter att en ny beställning har gjorts.
 • Om du har laddat upp dessa personuppgifter utan att skapa ett konto kommer dessa personuppgifter att lagras av Smartphoto under en period på 90 dagar.

- Kategori 6: Cookies lagras i enlighet med bestämmelserna i vår cookiepolicy. Mer information om detta finns under kapitel 7 i denna sekretesspolicy.

Artikel 5 - Dina rättigheter

5.1. Rätt till tillträde och inspektion

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter såväl som att bli informerad om hur vi använder dina personuppgifter.

5.2. Rätt att korrigera, radera och begränsa:

Du väljer själv om du vill lämna vissa personuppgifter till oss eller inte. Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar dina personuppgifter. Dessutom kan du när som helst ändra informationen som är länkad till ditt konto på Smartphotos hemsida.
Du kan också begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas om du anser att dina personuppgifter är felaktiga.
Dessutom har du rätt att begära att Smartphoto raderar dina uppgifter i den mån vi inte kan göra dem anonyma. Men om du vägrar att tillhandahålla vissa personuppgifter, eller om du ber oss att radera dem, kanske vi inte längre kan erbjuda våra tjänster hos Smartphoto på ett optimalt sätt.

5.3. Rätt att invända

Du har också rätt att invända mot hanteringen av dina personuppgifter av allvarliga och legitima skäl.
Även om Smartphoto inte kommer att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring utan ditt tidigare samtycke, har du också rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I detta fall kommer ingen särskild motivering att begäras.

5.4. Rätt till fri dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter hanterade av oss i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, och/eller att överföra dem till andra personuppgiftsansvariga.

5.5. Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att ta tillbaka ditt tidigare samtycke till hanteringen av dina personuppgifter, även om behandlingen av dina personuppgifter baserades på ditt samtycke

5.6. Automatiserade beslut och profilering

Du har rätt att be oss att inte bli föremål för ett beslut som är baserat enbart på automatiserad hantering, inklusive profilering, som ger rättsliga följder för dig eller som väsentligt påverkar dig.
Detta inkluderar inte behandling av data i inkassoärenden

5.7. Utövande av dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, antingen per e-post på kundservice@smartphoto.se eller brevDu kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med en kopia på ditt identitetskort bifogat, genom e-post till kundservice@smartphoto.se, eller genom post till:

smartphoto Nordic AB
Attention of the Data Protection Officer
Kalendegatan 10 F
211 35 Malmö

5.8. Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in en klagomål till en kompetent tillsynsmyndighet om du är orolig för om behandlingen av dina personuppgifter följer lagen. Du kan hitta en lista över nationella tillsynsmyndigheter inom EU på följande webbplats: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Detta utesluter inte möjligheten till en rättegång vid en civil domstol. Om du lider skada till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du kräva ersättning.

Artikel 6 - Säkerhet och sekretess

Vi har utvecklat tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förstörelse, förlust, förfalskning, modifiering, obehörig åtkomst eller oavsiktligt avslöjande av dina personuppgifter till en tredje part, liksom all obehörig hantering av dessa uppgifter. I händelse av att detta skulle inträffa, och det gäller dina personuppgifter, kommer Smartphoto dock att informera dig om överträdelsen, inklusive en beskrivning av den potentiella effekten och en rekommendation för att begränsa de möjliga negativa konsekvenserna av överträdelsenifiering till tredje part av personuppgifter genom fel, såväl som att förebygga obehörig behandling av dessa uppgifter.

Smartphoto erbjuder också en säker, användarkontrollerad miljö för användningen av Smartphotos hemsida och våra tjänster. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt på våra servrar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Smartphoto kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador till följd av felaktig eller olaglig användning av personuppgifter av tredje part.

Dessutom bär du ansvaret för att upprätthålla integritet och säkerhet när du använder Smartphotos hemsida eller våra tjänster. Till exempel genom att förhindra all obehörig åtkomst till Smartphotos tjänster för din räkning. Du är ensam ansvarig för användningen av Smartphotos hemsida eller våra tjänster på dina enheter, via din IP-adress och identifieringsdata, samt för deras konfidentialitet.

Artikel 7 - Cookies

7.1. Vad är cookies?

En ”cookie” är en liten fil som skickas av Smartphotos server och placeras på din dators hårddisk. Informationen som lagras i dessa cookies kan endast läsas av Smartphoto

7.2. Varför använder Smartphoto cookies?

Hemsidan använder cookies och liknande teknik för att skilja dina användarinställningar från andra användare på hemsidan. Detta hjälper oss att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker eller använder vår hemsida och gör det också möjligt för oss att optimera vår hemsida. Cookies hjälper Smartphoto, till exempel för att underlätta ditt besök på hemsidan, till exempel för att komma ihåg tekniska val (exempelvis språkval, nyhetsbrev etc.) eller för att visa dig mer relevanta tjänster och erbjudanden
Som ett resultat av det europeiska e-sekretessdirektivet måste alla webbplatser som riktar sig till vissa delar av Europeiska unionen erhålla ditt samtycke för att använda eller lagra icke-nödvändiga cookies och liknande tekniker på dina datorer eller mobila enheter. Den här artikeln ger dig tydlig och fullständig information om cookies som smartphoto använder, inklusive deras syfte..
De cookies vi använder är säkra. Informationen vi samlar in med hjälp av dem hjälper oss att identifiera eventuella fel eller visa dig specifika tjänster hos Smartphoto som vi tror kan vara av intresse för dig.

7.3. Typer av cookies:

Det finns många olika cookies som kan särskiljas genom funktionalitet, ursprung eller lagringsperiod. I vår cookie policy ger vi först en allmän beskrivning av de typer av cookies som kan användas på Smartphotos hemsida. En detaljerad översikt av dessa cookies ges därefter.

För mer information om användningen av cookies, se vår Cookie Policy

7.4. Din tillåtelse

Vid ditt första besök på vår hemsida kommer du att bli ombedd att acceptera eller neka cookies. Med detta tillstånd godkänner du de olika typer av cookies som vi använder

Artikel 8 – TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Denna sekretesspolicy regleras, tolkas och verkställs i enlighet med svensk lag som är exklusivt tillämplig.
Domstolarna i Malmö har exklusiv behörighet att pröva eventuella tvister som kan uppstå till följd av tolkningen eller genomförandet av denna allmänna sekretesspolicy.