Allmän integritetspolicy

Senast uppdaterad: 18/12/2023

Vi på smartphoto lägger stor vikt vid din integritet! För att kunna gör vår service riktigt bra för dig behöver vi vissa personuppgifter. I den här Allmänna integritetspolicyn kan du läsa vad vi gör med uppgifterna och vilka rättsliga grunder som användningen är baserad på.

Det här dokumentet “Allmän integritetspolicy” styr behandlingen av dina personuppgifter för de personer som är ansvariga för hanteringen: smartphoto Nordic AB, med säte på Kalendegatan 10F, 211 35 Malmö, Sverige. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556334-8100 (hädanefter "smartphoto").

Dokumentet Allmän integritetspolicy beskriver dina rättigheter och skyldigheter avseende smartphoto och kan komma att revideras eller uppdateras. Vi rekommenderar att du läser igenom det noggrant och återkommer till det regelbundet.

Artikel 1 - Allmän information

Genom denna Integritetspolicy, följer smartphoto även EU:s förordning 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för personuppgifter (hädanefter kallat Dataskyddsförordningen, eller “GDPR”) och förekommande lokala dataskyddsförordningar.

Dataskyddsansvarig / Data Protection Officer (DPO)
Det är Dataskyddsansvarigs skyldighet att se till att företagets integritetspolicy följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsansvarig fungerar som en rådgivare för den som skickar eller använder informationen för att kunna utföra kundens begäran. Dataskyddsansvarig är också företagets kontaktperson gentemot Dataskyddsmyndigheten. Dataskyddsansvarig kan kontaktas via e-post: dpo.se@smartphoto.com.

Artikel 2 - Personuppgifter

2.1. Personuppgifter som du delar med oss:

- Kategori 1: utan registrering: din IP-adress
- Kategori 2: när du registrerar dig för ett konto på webbplatsen/appen: lösenord och e-postadress samt eventuella kompletterande personuppgifter som du frivilligt tillhandahållit i ditt smartphoto-konto, till exempel ditt för- och efternamn och/eller personliga händelser i kalenderfunktionen.
- Kategori 3: för- och efternamn samt dina adressuppgifter för leverans, betalnings- och faktureringsuppgifter när du gör en beställning
- Kategori 4: när du prenumererar på vårt nyhetsbrev: e-postadress
- Kategori 5: bilder som du överför eller laddar upp för leverans av varorna
- Kategori 6: via cookies ("kakor"): se Artikel 9
- Kategori 7: överföring till tredje part: din IP-adress, e-postadress, orderdata och annan elektronisk data.

AktivitetExempelSammanhang
Kategori 1:
Använda smartphotos tjänster utan registrering
Din IP-adress, dina inställningarOm du vill skapa en produkt utan att registrera ett konto, kommer din IP-adress och dina inställningar att sparas.
Kategori 2:
Registrera ett smartphoto-konto
Din e-postadress, lösenord och andra kompletterande uppgifter som du har angett i ditt smartphoto-konto, till exempel ditt för- och efternamn och/eller personliga händelser i kalenderfunktionen.För att kunna registrera ett smartphoto-konto krävs vissa personuppgifter. Övriga personuppgifter är frivilliga att ange.
Kategori 3:
Order och leverans
Ditt för- och efternamn samt dina adressuppgifter för leverans, betalnings- och faktureringsuppgifter.Dessa uppgifter är standarddata för dina ordrar och leveranser.
Kategori 4:
Prenumeration på vårt nyhetsbrev
Din e-postadressOm du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress att behandlas av oss.
Kategori 5:
Ladda upp bilder
Dina bilderBilder som du laddar upp på ditt smartphoto-konto är lagrade av oss.
Kategori 6:
Cookies (”kakor”)
Information om ditt klick- och visningsbeteende på webbplatsen eller andra smartphoto-tjänster online, enheter, IP-adress, typ av webbläsare, platsdata, inställningar...Viss information samlas in via cookies. Du kan läsa allt om detta i Artikel 9.
Kategori 7:
Överföring till tredje part
Din IP-adress, e-postadress, orderdata och annan elektronisk data.Viss information delas med våra samarbetspartners, när du till exempel väljer att lägga upp en recension om smartphoto eller använda en rabattkod från ett av våra partnernätverk. Mer information om detta finns i Artikel 3.3.

2.2. Smartphoto kan samla in uppgifter från dig (personuppgifter) på olika sätt:

genom att använda cookies (se nedan)
när du registrerar dig på och använder webbplatsen/appen

Artikel 3 – Syften med hanteringen av personuppgifter

3.1. Allmänna syften:

smartphoto använder endast personuppgifterna som samlats in från dig i följande syften:

- Kategori 1:din IP-adress i syfte att underhålla och förbättra webbplatsen/appen, och att inkludera personuppgifter i anonym statistik, där specifika individers eller företagsidentitet inte kan härledas, på rättslig grund att smartphotos legitima intresse är att ständigt förbättra sina webbplatser/appar och sina tjänster. Genom IP-adressen behandlas även geografisk information via Google. Dessutom sparar vi dina preferenser, så att vi kan ge dig relevanta produktförslag.
- Kategori 2:lösenord och e-postadress i syfte att hantera ditt konto på webbplatsen/appen, på den rättsliga grunden att fullfölja ett avtal som begärts av dig, och om du så uppgivit, att skicka direktmarknadsföring, på den rättsliga grunden att du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke..
- Kategori 3: för- och efternamn, leverans-, betalnings-, och faktureringsuppgifter för de varor som du har beställt, på den rättsliga grunden att tillhandahålla en tjänst som begärts av dig. Varje gång du beställer har du möjlighet att välja att vi lagrar dina betalningsuppgifter. Detta erbjuder vi som en extra service åt dig.
- Kategori 4:e-postadress i syfte att skicka dig direktmarknadsföring, nyhetsbrev, special- och kampanjerbjudanden, på den rättsliga grunden att du i förväg har gett ditt uttryckliga samtycke
- Kategori 5:bilder som du överför eller laddar upp för leverans av varorna
- Kategori 6:cookies, se Artikel 9 för mer information. - Kategori 7:din IP-adress, din e-postadress och viss orderdata överförs på ett säkert sätt till våra partners med målet att kunna utföra den begärda åtgärden. Den här åtgärden kan inkludera att du recenserar på smartphoto eller använder en rabattkod från vårt partnernätverk. Dessutom överförs denna information för redovisnings- eller säkerhetsändamål. Därför baserar smartphoto implementeringen på ett avtal som du har begärt och om nödvändigt, ditt förhandsgodkännande. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men du måste vara medveten om att vissa tjänster är omöjliga att tillhandahålla om du vägrar att tillåta att dina uppgifter används.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter, men du måste vara medveten om att vissa tjänster är omöjliga att tillhandahålla om du vägrar att tillåta att dina uppgifter används.

3.2. Direktmarknadsföring:

Personuppgifterna används även till direktmarknadsföring, enligt ditt samtycke till Integritetspolicyn..

Om du redan finns med på vår utskickslista för att få marknadsmaterial i elektroniskt format, kan smartphoto använda dina uppgifter för att skicka dig direktmarknadsföring, på elektronisk väg och per post, om smartphoto och våra tjänster.

Detta samtycke kan när som helst dras tillbaka utan motivering eller kostnad, exempelvis genom att klicka på ("Avsluta prenumeration") länken som finns nederst i varje erbjudande via e-post. Du kan också kontakta oss per e-post på kundservice@smartphoto.se eller per brev till följande adress:

smartphoto Nordic AB
Kalendegatan 10F
211 35 Malmö
Sverige

3.3. Överföring till tredje part:

Smartphoto kommer aldrig att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, med undantag för:
- företag som är direkt eller indirekt kopplade till smartphoto för att utföra begärda tjänster (såsom leverans av beställda varor);
- tredje part i samband med hanteringen av din fil. Dina uppgifter kan komma att vidarebefordras till och bearbetas av mjukvaru- och molnleverantörer, finansiella partners, leverantörer eller någon annan tredje part som spelar en roll i din fil. Den aktuella listan kan erhållas enkelt på begäran via e-post.
- företag som smartphoto har ingått ett samarbete med såsom ett voucher-partnernätverk eller en recensionsplattform.

Uppgifterna som lämnas till tredje part skyddas genom lämpliga åtgärder, såsom kryptering och pseudonymisering, så att din integritet alltid skyddas, och genom att ingå behandlingsavtal vid behov.
Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar för att informera dig i förväg om det faktum att smartphoto avslöjar dina Personuppgifter till ovan nämnda parter, men du bekräftar också att detta inte är tekniskt eller kommersiellt genomförbart under alla omständigheter."

Vi vill informera dig om att vi överför dina kontaktuppgifter till Facebook och/eller Instagram för att kunna skicka dig våra Facebook och/eller Instagram annonser. Om du inte längre vill motta detta kan du avregistrera. Smartphotos användning och överföring av information genom Facebook Graph APIs (Application Programming Interfaces) och/eller Instagram Graph APIs följer användarvillkoren för Facebook/Instagram. Smartphotos användning och överföring av information som tas emot från Googles API:er till andra appar kommer att följa Googles API-tjänsters Användardatapolicy, inklusive kraven för begränsad användning.

Smartphoto kommer inte heller att sälja, hyra ut, distribuera eller på annat sätt göra dina Personuppgifter kommersiellt tillgängliga för tredje part, förutom i de fall som beskrivs ovan, eller med ditt uttryckliga förhandsgodkännande.

3.4. Lagkrav:

I sällsynta fall kan det hända att smartphoto tvingas röja dina personuppgifter enligt domstolsbeslut, eller för att efterleva andra tillämpliga lagar eller bestämmelser. Smartphoto kommer att göra rimliga ansträngningar för att underrätta dig i förväg, såvida det inte föreligger några rättsliga restriktioner.

Artikel 4 – Användningens varaktighet

Vi sparar och använder dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att fullfölja alla ändamål, beroende på det kontraktsmässiga förhållandet mellan dig och smartphoto.

- Kategori 1: utan registrering: din IP-adress under den tid du besöker webbplatsen/appen.
- Kategori 2: lösenord och e-postadress (samt alla kompletterande personuppgifter som du frivilligt angav i din profil på ditt smartphoto-konto) bevaras under den tid som du är kund hos oss.
- Kategori 3: efter att du har gjort en beställning, bevaras för- och efternamn samt dina adressuppgifter under den tid du är kund hos oss.
- Kategori 4: e-postadress bevaras under den tid du är kund hos oss.
- Kategori 5: bilder bevaras minst 24 månader efter att varorna eller tjänsterna har beställts. Alla bilder som laddas upp på ditt konto kommer att behållas i 24 månader. Om en (ny) beställning har gjorts kommer alla bilder att behållas i ytterligare 24 månader. Om bilder har laddats upp eller använts för en beställning utan att använda ett konto konto kommer de att behållas i en månad..
- Kategori 6: cookies, se Artikel 9.
- Kategori 7: dessa data lagras under en begränsad tid i enlighet med det avtal som smartphoto ingått med sin partner.

Artikel 5 - Dina rättigheter

5.1. Rätt till åtkomst och granskning:

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter utan kostnad och att informeras om hur smartphoto använder dina personuppgifter.

5.2. Rätt att korrigera, radera och begränsa:

Det är frivilligt om du vill lämna dina personuppgifter till smartphoto, eller inte. Dessutom har du rätt att när som helst begära att vi rättar, kompletterar eller raderar dina personuppgifter. Om du vägrar att lämna dina personuppgifter eller om du ber oss att radera dem, accepterar du att leverans av vissa tjänster och varor inte är möjligt.
Du kan även begära att användandet av dina personuppgifter begränsas.

5.3. Rätt att göra invändningar:

Du har även rätt att med berättigade skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring samt för tex att importera dina uppgifter till Facebook för att vi ska kunna skicka våra annonser. I dessa fall behöver du ej ange skäl.

5.4. Rätt till kostnadsfri överföring av uppgifter:

Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av smartphoto i ett strukturerat, standardmässigt och maskinläsligt format och/eller att få dina personuppgifter överförda till andra uppgiftsbehandlare.

5.5. Rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

In den mån användandet grundar sig på ditt föregående samtycke har du rätt att dra tillbaka detta samtycke

5.6. Utöva dina rättigheter:

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, antingen per e-post på kundservice@smartphoto.se eller brev till (du behöver kunna styrka din identitet som kund):

smartphoto Nordic AB
Kalendegatan 10F
211 35 Malmö
Sverige

5.7. Rätt att anmäla:

Du har rätt att lämna in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm Telefon: +46 (0) 8 657 61 00, Fax: +46 (0) 8 652 86 52, E-post: imy@imy.se
Ett skadeståndsanspråk i civil domstol är fortfarande möjligt efter anmälan, i det fall du har åsamkats skada till följd av behandlingen av dina personuppgifter.

Artikel 6 - Säkerhet och sekretess

6.1. Vi har utvecklat tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för dataskydd för att förebygga förstörelse, förlust, förfalskning, ändringar, obehörig åtkomst eller oavsiktlig notifiering till tredje part av personuppgifter genom fel, såväl som att förebygga obehörig behandling av dessa uppgifter.

6.2. Smartphoto kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som uppstår p.g.a. tredje parts felaktiga eller olagliga användning av personuppgifterna. Du garanterar att du lagligen har erhållit tillåtelse från de personer som förekommer på de bilder som du har lämnat in eller laddat upp, och om det finns upphovsrätt eller någon annan rättighet på bilderna, att du har dessa rättigheter, och du skall helt och till fullo gottgöra och ansvarsfriskriva smartphoto för alla eventuella anspråk gentemot smartphoto till följd av olaglig behandling av sådan tredje parts personuppgifter.

6.3. Du måste hela tiden följa säkerhetsreglerna, till exempel genom att hindra obehörig åtkomst till din inloggning. Du är således ensam ansvarig för användningen av webbplatsen från din dator eller mobila enhet, IP-adress, samt för dina ID-uppgifter och sekretessen för dessa.

Artikel 7 – Åtkomst från tredje part

7.1. För att kunna behandla dina personuppgifter, ger vi våra anställda åtkomst till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt i ett för behandlingens beskrivna syften.

7.2. Vi garanterar en liknande skyddsnivå genom att åta oss kontraktsbindande skyldigheter, som liknar den här Integritetspolicyn, gällande anställda och utnämnda personer.

7.3. För att kunna ge dig bästa möjliga service så har våra medarbetare på kundservice tillgång till ditt konto. Detta är enbart för att kunna ge dig en så bra service som möjligt.

Artikel 8 – Beskrivning till belgiska Datainspektionen

En förklaring om behandlingen av personuppgifter har lämnats till den belgiska Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan alltid kontakta denna myndighet:

- per brev: Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Belgien

- per telefon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

- per e-post:
contact@apd-gba.be


Artikel 9 - Cookies

För mer information om användningen av cookies (kakor), se vår Cookie Policy: Cookie Policy

Artikel 10 – Lydande lag och behörig domstol

Denna Allmänna integritetspolicy lyder, tolkas och implementeras i enlighet med svensk lag, som är exklusivt tillämplig.
Domstolarna, som har jurisdiktion över företaget som är ansvarigt för behandlingen av persondata, har bestämmanderätt i alla tvister som kan komma att uppstå i och med tolkningen eller implementeringen av denna Allmänna integritetspolicy. I händelse av motstridighet mellan den svenska texten och den nederländska, skall den nederländska versionen vara den gällande.