Personuppgiftslagen

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att få information och erbjudanden från smartphoto. Med detta kan vi upprätthålla leverans- och garantiåtagande på ett mycket säkert sätt. Dina personuppgifter är därför mycket viktiga och vi lämnar inte ut dem till andra företag. Alla personuppgifter hanteras med mycket stor sekretess.

Det är frivilligt att finnas med i vårt kundregister. Om du inte vill ha erbjudanden och information från oss meddelar du vår Kundservice. Ange om det avser brev, telefon och/eller e-post. Du har också rätt att få information om de personuppgifter som gäller dig. Begäran måste enligt lag ske skriftligen för att inte kunna missbrukas.

Kontakta Kundservice för mer information:

Vår adress är:
smartphoto
Svarspost 460008401
Box 9132
202 26 Malmö

Telefon: 0525-170 00
Fax: 0525-171 00
E-postadress: kundservice@smartphoto.se

För att avsluta prenumerationen på smartphotos nyhetsbrev, klicka här: www.smartphoto.se/unsubscribe.aspx

Handling: Ärende angående persondata hanteras inom 1 vecka

Klicka här för att visa information om cookies.