Personuppgiftslagen

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att få information och erbjudanden från smartphoto. Med detta kan vi upprätthålla leverans- och garantiåtagande på ett mycket säkert sätt. Dina personuppgifter är därför mycket viktiga och vi lämnar inte ut dem till andra företag. Alla personuppgifter hanteras med mycket stor sekretess.

Det är frivilligt att finnas med i vårt kundregister. Om du inte vill ha erbjudanden och information från oss meddelar du vår Kundservice. Ange om det avser brev, telefon och/eller e-post. Du har också rätt att få information om de personuppgifter som gäller dig. Begäran måste enligt lag ske skriftligen för att inte kunna missbrukas.

Kontakta Kundservice för mer information:

Vår adress är:
smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
Box 9132
211 22 Malmö

Telefon: 0525-170 00
Fax: 0525-171 00
E-postadress: kundservice@smartphoto.se

För att avsluta din prenumeration på smartphotos nyhetsbrev, vänligen klicka på länken för avregistrering längst ner i nyhetsbrevet. Du kan också avregistrera dig genom att logga in på Mina Sidor. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Handling: Ärende angående persondata hanteras inom 1 vecka

Klicka här för att visa information om cookies.